1) Lucy was doing a handstand.
2)Daniel and Sophie were pleying table tennis.
3)Samuel was sitting on the techer’s desk.
4)Ken was writinga text message.
5)Lisa was dreaming about a day on the beach.

1) A:hat were you doing hen I saw you yesterday?
B: I was waiting for my sister.She was buying someting in a shop.
2) A:Who were you talking to hen I phoned you?
B:He was telling me about a Film he was on TV.
3) A:Were his parents liveing in England when he was born?
B:No,They were liveing in Paris. His Father was working as an architect.
4) A:Were you watching TV when I called last night?
B:No,I wasn’t .I was reading a magszine.
5) A:Who was you haveing lunch with when I saw you yesterday?
B:With Jane.She’s a friend of mine. We were talking about you!

 

Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

1.cos2a=cos2a=sin2a
2.cos2a=1-2sin2a cos2a=2cos2a-1
3.sin2a=2sinacosa
4.tg2a=2tga/1-tg2a ctg2a=ctg2a-1/2ctga

Բանաձևեր

Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

cos(a-b)=cosacosb+sinasinb
cos(a+b)=coscosb-sinasinb
sin(a+b)=sinacosb+cosasinb
sin(a-b)=sinacosb-cosasinb
tg(a+b)=tga+tgb/1-tgatgb
tg(a-b)=tga-tgb/1+tgatgb
ctg(a+b)=ctgactgb-1/ctga+ctgb
ctg(a-b)=ctgactgb+1/ctgb-ctga
_____________________________

sina=3/5 tga=3/5 : – 4/5
cosa=-4/5

cosb=24/25 tgb=24/25 : +7/25
sinb=+7/25

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնություններ
Ա)tga=sina/cosa, բ) ctga=cosa/sina, գ)tga. Ctga=1

Sin2a+cos2a=1

1+tg2a=1/cos2a

1+ctg2a=1/sin2a

Արշիլ Գորկի

 • Ստեղծագործությունները

  Նկարիչն ու իր մայրը 19261932 թթ. Վիտնեյ ամերիկյան արվեստի թանգարան Նյու Յորք

 • Պարտեզներ Սոչիում 1940 թ.
 • Ջրվեժ 1943 թ.
 • Ծաղիկներ, ջրաղացի ջրերը 1944 թ. Մետրոպոլիտեն թանգարան Նյու Յորք
 • Ինչպես մորս ասեղնագործ գոգնոցը բացվում է իմ կյանքում 1944 թ.
 • Հանգիստ գիշեր 1945 թ.
 • Արորը և երգը (Խորգոմի սարերին նվիրված նկարաշար)19441947 թթ.
 • Հոգևարք 1947 թ. Ժամանակակից արվեստների թանգարան Նյու Յորք

Անհատական ցուցահանդեսներ

 • 1934 թ. Մելոն պատկերասրահ Ֆիլադելֆիա
 • 1939 թ. Բոյեր պատկերասրահ Նյու Յորք
 • 1945 թ. Լևի պատկերասրահ
 • 1941 թ. Սան Ֆրանցիսկոյի արվեստների թանգարան

Համո Սահյան

Ախր ես ինչպե՜ս վեր կենամ գնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ:
Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան,
Ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա,
Ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում
Սեփական հոգին խորովել չկա,
Ախր ուրիշ տեղ
Սեփական բախտից խռովել չկա:
Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ:
Ախր ուրիշ տեղ
Հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա,
Այսքան վաստակած հոգնություն չկա,
Ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ` արև,
Եվ արևի մեջ այսքան ձյուն չկա:
Ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած,
Եկած` ուսերով Արագած սարի
Ուսերին հենված Սասնա տուն չկա:
Ախր ուրիշ տեղ
Ամեն մի քարից, առվից, ակոսից
Իմ աչքերով իմ աչքերին նայող
Մանկություն չկա…
Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ապրեմ առանց ինձ:

Եղիշե Չարենց ՄԱՀՎԱՆ ՏԵՍԻԼ ՀԱՏՎԱԾ

Վեր թռավ հուզված նա տեղից, շպրտեց գիրքը մի կողմ,
Կռացավ խարույկի վրա և կրկին սկսեց փչել.
– Ելնում էր շունչը կրծքից մի խռպոտ, փայտյա աղմուկով,
Եվ խարույկը չէր բորբոքում… Եվ կանգնեց նա ոտքի ու գոչեց.

արդնացավ նա տեղից կռացավ խարույի վրա և սկսեց փչել շնչակտուր էր լինում և խարույկը չէր վառվում նա կանգնեց ոտքի և գոչեց

«- Բարձրացի՛ր, ելի՛ր խավարից, ո՜վ ռազմի երգերի գուսան,
Հնչեցրո՛ւ քնարդ կրկին, թող ձայնը նրա շառաչե՛.
– Թող մարտի՛ նա կոչե կրկին բանակները մեր սրբազան,
Ե՛վ զենքերը թող որոտան, ե՛ւ ռազմի սրերը թող շաչեն»:-

«- Բարձրացի՛ր, ելի՛ր խավարից, ո՜վ ռազմի երգերի գուսան,
Հնչեցրո՛ւ քնարդ կրկին, թող ձայնը նրա շառաչե՛. ասաց թող մարտի ելնեն  բանականները և զենքերը թող որոտան, ե՛ւ ռազմի սրերը թող շաչեն»:-

Այսպես նա կանչեց,- և ահա, անտառի խորքից ելնելով,
3.Մոտեցավ մեզ մռայլ մի մարդ՝ մազերը գանգուր ու խռիվ.
Վիթխարի ճակատ նա ուներ. հայացքը խրոխտ ու խելոք.

Իր ձեռքի պղնձյա շեփորով շեփորեց նա պայքար ու կռիվ:

 

Անտառի խոռքից  մոտոեցավ մի մռայլ  մարդ  գանգուր մազեռով մեծ ճակատ ուներ  հայացքը  անվախ ու  խելոք , և պղնձյա շեփորով  տառածեց պայքար ու կռիվ :

Բայց շեփորը՝ ռազմի ամպագոռ շառաչուն երգի փոխարեն՝ Արձակեց
խռպոտ մի հառաչ, որ նման էր քամու կաղկանձի.
Բայց նրանց մեռյալ աչքերում ամեհի հուրեր նա վառեց,
Եվ գաճաճն սկսեց պարել — խելագար, խնդությամբ անծիր…

Բայց շեփորը՝ ռազմի ամպագոռ շառաչուն երգի փոխարեն՝ Արձակեց  հաստ մի բողոք ,որը նման էր քամու հաչոցի , նա նրանց անհույս աչքերում հույսի լույս վառվեց…

Քարացած՝ մենք նայում էինք վիթխարի գլխով այդ մարդուն,
Որ վայրի մի պար էր պարում կաղկանձող նվագի ներքո,
Իսկ վերից, խավարի միջից, պահակի նման մշտարթուն,
Զառամյալ լուսինն էր նայում՝ հմայված պարով ու երգով:-

նրանք քարացած նայում էին մեծ գլխով այդ մարդուն ով մայրի մի պար էր պարում  ոչ պարզ երաժշտության նըրքո ,վերևից պահակի նման նայում էր  ծեր լուսինը հիացած պարով ու երգով :

Class Work

1)I am visiting my grandparets in Rome next year.
2Come  to our place next Saturday. We are having a party.
3)Mum is taking my sister to London on Thursday.
4)A. Are you going out tonight?
B. No,I am staying at home.
5)My brother  isn’t coming on holiday with us this year. He is working .
6) I’ve got toothache, so I am seeing the dentist tomorrow morning.

Complite using the correct present continuous from of the verbs in barackets.
You may have to use some negative forms.

1 Gordon?I think he is writing a letter at the moment.
2Yes,the match is on TV now, but we  are losing.
3 Right now, Margaret is having a shower.Do you want to ring later?
4Sally is staying with het aunt for a few days.
5I ‘m not  lying it’s true! I did see Madonna at the supermarket.
6 Josh is always using my bike! It’s so annoying.
7We are having lunch,but I can come round and help you later.
8Are you playing music up there?It’s really  noisy!

 

Եղիշե Չարենցի հուշարձան

Եղիշե Չարենցի հուշարձան, գտնվում է Երևանի կենտրոնում՝ Օղակաձև զբոսայգում, Ռադիոտան դիմաց, տեղադրվել է 1985-ին։ Ընդգրկված է ԵրևանիԿենտրոն վարչական շրջանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։

800px-Charents_in_Circular_Park_(1)

 

Հեղինակներ

 • Ճարտարապետ՝ Ջիմ Թորոսյան
 • Քանդակագործ՝ Նիկողայոս Նիկողոսյան

  400px-Եղիշե_Չարենց--Ամբոխները_խելագառված--02
   

  Հուշարձանը կառուցված է բրոնզից, բարձրությունը 18,5 մետր է։

  Հուշարձանը բազմաֆիգուր կոմպոզիցիա է, որի մի կողմում բխում են 40 աղբյուրներ, որոնք խորհրդանշում են Չարենցի ապրած տարիները, իսկ մյուս կողմում բարձրանում է հավերժական կրակով հուշասյունը, որի վրա փորագրված են Չարենցի բանաստեղծության հետևյալ տողերը. «Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական»։